KANDYDAT AWPL I PARTI POLITYCZNEJ “ALIANS ROSJAN” NA MERA REJONU SZYRWINCKIEGO

Sirvintu

Gimimo data            1973 m. rugsėjo 27 d.
Gimimo vieta            Maišiagalos mstl., Vilniaus r., Lietuva

Išsilavinimas
2006            Mykolo Romerio universitetas, viešojo administravimo magistrė
2003            Vilniaus pedagoginis universitetas (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas), vokiečių filologija
2002            Vilniaus pedagoginis universitetas (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas), edukologijos bakalaurė
1996            komercijos ir užsienio kalbų mokykla „Linquae et commercium“
1994            Vilniaus konservatorija, etninės kultūros pedagogė
1991            Maišiagalos vidurinė mokykla, Vilniaus r.

Darbo patirtis
Nuo 2012
Lietuvos Respublikos Seimo narė
2007            Vilniaus rajono savivaldybės administracija, direktoriaus pavaduotoja
2006            Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjo pavaduotoja
2004            Vilniaus r., Pikeliškių pagrindinė mokykla, direktorė
2002            Vilniaus r., Karvio pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2002            Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos lenkų vaikų sekmadieninė estetinio lavinimo studija „Kogucik“, mokytoja
1994            Vilniaus r., Karvio pagrindinė mokykla, mokytoja
1993            Kultūrinės veiklos centras prie Kultūros ir mokslo ministerijos, meno vadovė

Politinė veikla
Nuo 2012            Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos LR Seime seniūnė
Biudžeto ir finansų komiteto narė
Nuo 2012            Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Širvintų skyriaus pirmininkė
Nuo 2008            Lietuvos lenkų rinkimų akcijos narė, LLRA Vyriausiosios tarybos narė

Kita
Visuomeninė veikla: Maišiagalos bendruomenės centro narė (nuo 2011), Vilniaus rajono vietos veiklos grupės narė (nuo 2007), Lietuvos lenkų sąjungos narė (nuo 1998)
Apdovanojimai: Lenkijos Respublikos Sidabrinis kryžius už nuopelnus, Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimas „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“
Kalbos: lenkų, vokiečių,rusų, anglų
Pomėgiai: muzika, literatūra, kelionės
Šeima
Vyras Jaroslavas, duktė Jana

 

 

Nasz program wyborczy stawia następujące cele:

 

Kontynuować dynamiczny i ukierunkowany rozwój rejonu:

– popierać rozwiązania zmierzające do równomiernej modernizacji rejonu, przyciągnięcia nowych inwestycji

– dążyć do większej samodzielności starostw, bardziej efektywnego wykorzystania środków z budżetu samorządu

– efektywnie wykorzystać środki z UE na lata 2014-2020, przeznaczone na ulepszenie infrastruktury, warunków życia mieszkańców: poprawić stan dróg i bezpieczeństwo ruchu, oświetlenie ulic, jakość wody pitnej, modernizację gospodarki cieplnej i ściekowej.

 

Wspierać przedsiębiorczość, nowe inwestycje, tworzyć sprzyjający klimat podatkowy

– każdy przedsiębiorca – to nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu samorządu

– wspierać przedsiębiorczość wśród młodzieży i początkujących przedsiębiorców, zmniejszać ilość osób emigrujących z rejonu

– ulgi w podatku od ziemi – najlepszą dźwignią rozwoju gospodarstw rolnych, zwiększenia konkurencyjności naszych rolników

 

Sprawiedliwość społeczna i ochrona zdrowia

– zapewnienie wsparcia, pomocy i wysokiej jakości usług osobom korzystającym z zasiłków pomocy społecznej, niepełnosprawnym, rodzinom ryzyka i rodzinom wielodzietnym

– otworzyć instytucję pomocy dzieciom i sierotom

– wspierać programy prewencyjne ochrony zdrowia mieszkańców, ulepszenia usług medycznych.

Oświata na wysokim poziomie

– wspierać dążenia i inicjatywy placówek oświatowych skierowane na tworzenie przyjaznego i współczesnego środowiska wychowawczego, zwiększenie zaangażowania uczniów, organizację bezpiecznego przewozu dzieci

– tworzyć mieszane grupy wychowania przedszkolnego w szkołach dla dzieci od 3 lat.

Kultura, turystyka, sport

– stworzyć warunki sprzyjające zaspokojeniu potrzeb kulturalnych, działalności amatorskiej, odnowić filie centrów kultury na wsiach

– przystosować obiekty historyczne, pomniki kultury, rzemiosła tradycyjne do celów turystycznych

– poświęcić więcej uwagi pielęgnacji cmentarzy (uporządkowaniu terytorium, doprowadzeniu wody, ogrodzenia)

– organizacja czasu wolnego mieszkańców, w szczególności młodzieży, przez rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez domy wspólnoty, centra kultury

– urządzić lub odnowić place sportowe, place zabaw dla dzieci.

Teraz zaś wszyscy zaangażujmy się w działalność wyborczą. W rejonie szyrwinckim nie ma nieaktywnych członków dwóch organizacji – ZPL i AWPL. Wszyscy pełnią bardzo ważne obowiązki, wykonują ważne polecenia i mają zobowiązania.   Pomyślna i ukierunkowana działalność naszego oddziału tkwi w naszej jedności, wzajemnym zrozumieniu i odpowiedzialności. Wierzę, że nasze wysiłki zostaną uwieńczone sukcesem. JEDNOŚCIĄ SILNI!

Rita Tamašūnienė,

posłanka na Sejm Litwy, prezes Szyrwinckiego Rejonowego Oddziału AWPL,

kandydatka na mera rejonu szyrwinckiego