maria_pucz DRUK

KANDYDAT AWPL I PARTI POLITYCZNEJ “ALIANS ROSJAN” NA MERA REJONU TROCKIEGO

Coat_of_arms_of_Trakai_district

Marija Puč gimė 1964 metų rugpjūčio 13 dieną.1985 m. baigė Vilniaus aukštesniąją pedagoginę mokyklą, įgijo ikimokyklinių įstaigų auklėtojos specialybę.

1985–1988 m. dirbo Trakų vaikų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ auklėtoja, 1988–2008 m. – Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio direktore.  2005 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, įgijo viešojo admininstravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2008 m. – Lietuvos Respublikos Seimo nario sekretorė padėjėja.

Nuo 2014 metų rugpjūčio 5 d. dirba Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Ištekėjusi. Vyras Česlavas, duktė Agneška.

LLRA KANDIDATĖS Į MERUS MARIJOS PUČ RINKIMINĖ PROGRAMA

Už gerą, patikimą ir patikrintą politiką!

Mieli Trakų rajono gyventojai, pažadu garbingai atstovauti Jūsų interesams ir įgyvendinti rinkiminę programą TAI YRA:

–užtikrinti ūkišką, racionalų ir skaidrų Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą;
–pritraukti ir efektyviai panaudoti ES ir kitų fondų lėšas gyventojų gyvenimo kokybei gerinti, kuriant modernią rajono infrastruktūrą, sutvarkant aplinką;
–koordinuoti gyventojams teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, siekiant išvengti jų didinimo;
–užtikrinti paramą, pagalbą, socialinių paslaugų plėtrą ir kokybę socialiai remtiniems žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms;
–remti tėvus, auginančius nepilnamečius vaikus, edukacinių programų vaikams bendrąjį finansavimą
–ypač mokiniams iš nepasiturinčių šeimų;
–padėti modernizuoti ir remontuoti švietimo įstaigas;
–užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą gimtąja kalba;
–remti jaunų žmonių iniciatyvas;
–bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis bei draugijomis;
–užtikrinti verslo iniciatyvų rėmimą, teikiant paskolas iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo;
–užtikrinti mokesčių lengvatų taikymą darbo vietas sukūrusiems smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams;
–užtikrinti paramą ūkininkams, kartu skatinant jaunus ūkininkus imtis žemės ūkio veiklos.
–tęsti daugiabučių namų renovaciją;
–sudaryti sąlygas gyventojams turiningai leisti laisvalaikį, kultūros, religiniųtradicijų plėtojimui;
–atnaujintisporto aikšteles, įrengti naujas;
–plėtoti ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, vietinį bei tarpmiestin į viešojo transporto tinklą;
–užtikrinti turistų skaičiaus didėjimą, tobulinant viešąją turistinę infrastruktūrą, gerinant turistų aptarnavimo kokybę.
Kartu mes jėga!