rita_tamasunene

7 czerwca odbędzie się powtórka wyborów mera rejonu szyrwinckiego. O fotel mera ubiegają się przedstawiciele 7 partii, w tym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Z ramienia AWPL w wyborach wystartuje Rita Tamašunienė, posłanka i starosta sejmowej frakcji AWPL.

Ponadto o stanowisko mera będą się ubiegali: Elena Davidavičienė ze Związku Rolników i Zielonych, Andrius Jozonis z ramienia socjaldemokratów, Živilė Pinskuvienė z Partii Pracy, Jonas Purvaneckas z Litewskiego Związku Wolności, Audrius Skaistys z ramienia konserwatystów oraz Darius Valkauskas z Ruchu Liberalnego.

W rejonie szyrwinckim jest około 15 tys. wyborców. Kandydaci mieli zebrać po 140 podpisów wyborców popierających ich kandydatury.

22 marca z powodu rażących naruszeń ordynacji wyborczej litewska Główna Komisja Wyborcza (GKW) anuowała wyniki wyborów mera w rejonie szyrwinckim.

Z kolei wybory rady rejonu szyrwinckiego GKW zatwierdziła. Z 21 mandatów 9 wywalczyła Partia Pracy, po 3 – socjaldemokraci i Litewski Związek Wolności, 2 – Związek Rolników i Zielonych, po 1 – AWPL, Ruch Liberalny i konserwatyści. Ostatni mandat przypadnie merowi.

O fotel mera rejonu szyrwinckiego 1 marca ubiegało się 8 kandydatów.

Jeśli mer nie zostanie wybrany 7 czerwca, kolejna tura wyborów odbędzie się za 2 tygodnie, 21 czerwca – wówczas walkę o stanowisko mera stoczą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

Rita Tamašunienė startowała również w wyborach mera rejonu szyrwinckiego, które odbyły się 1 marca tego roku.

www.L24.lt

2015-05-06